Análises musicalis sincronizados.

Impresionante material musical creado por Jesús Sanz e David Sanz. trátase de análises formais de grandes obras clásicas pero sincronizadas co audio e con toda a información precisa para comprender a estructura da obra. È un traballo didáctico moi interesante xa que o análise musical vaise  “ollando e escoitando” polo  cal se traballa a comprensión musical, os contenidos formais, a discriminación auditiva, etc.  Análises musicaisSeguir lendo “Análises musicalis sincronizados.”